VILKÅR FOR FAD KØB HOS DESTILLERIET BRAUNSTEIN

Generelt:
Nedenstående tilbud er rettet mod dem, som ønsker at lære mere om whisky ved at følge udviklingen fra råvare til færdigt produkt. Vilkårene i dette tilbud bygger på de i underskrifts tidspunktet gældende lovregler mv. Tilbuddet og tilhørende vilkår kan ændres uden varsel.

Parterne:
Paterne som indgår aftalen er Destilleriet Braunstein (herefter benævnt som Braunstein) og en fysisk eller juridisk person (herefter benævnt som fadejeren).

Fadet:
Egefadet som anvendes er på 30 liter, hvor fadejeren vælger fadets karakter.

Destillatet:
Alkoholen er af maltet byg, som er mæsket, forgæret og derefter destilleret hos Braunstein. Der er 2 forskellige recepter, som fadejeren kan vælge mellem – en røget eller en ikke røget. Alkoholen er forlagret hos Braunstein i minimum 3 år, fadejeren kan her vælge mellem et udvalg af fadtyper – kontakt Braunstein for udvalget og priser. Fadet fyldes med alkohol med en styrke på ca 63% – som er styrken på alkohol efter 3 års fadlagring.

Køb af fad:
Fadejeren køber fadets fulde indhold. Det er ikke muligt at købe dele af et fad.  Ønsker fadejeren at købe fadet efter tømning, koster fadet kr. 3000,-

Prisliste:
Aktuel prisliste for fade og diverse valgfrie tillægstjenester er at finde på Braunsteins hjemmeside: www.braunstein.dk

Registrering af køb:
Køb foretages ved at udfylde købsblanket for fadkøb eller via Braunsteins hjemmeside. Købet er bindende ved underskrift eller registrering via hjemmeside.

Aftalen formaliseres:
Braunstein fremsender faktura til fadejeren. Ved betaling godkender fadejeren vilkårene for indgået aftale (disse er vedlagt fakturaen).

Registreringsinformationer:
Fadejeren har ansvaret for at informationerne vedr. fadejeren er korrekte. Hvis kontaktinformationerne ændres, er det fadejerens ansvar, at disse opdateres hos Braunstein via Braunsteins fad web.

Kontakt til fadejeren:
Informationer vedr. fadet rettes direkte til fadejeren. Braunsteins kontakt sker direkte via den e-­mail, som fadejeren har oplyst ved købet.

Fadfyldning:
Efter at Braunstein har modtaget hele beløbet for fadkøbet, sker påfyldning af den ønskede whisky indenfor 6 uger.

Lagring af fad:
Lagring af fadet sker på Braunsteins registrerede lagre. Da alkoholen er forlagret, kan whiskyen aftappes allerede efter et år, men fadejeren bestemmer selv, hvornår whiskyen er klar. I fadets pris indgår lagringsomkostninger 2 år samt forsikring i denne periode. Hvis fadejeren ønsker en længere lagring, faktureres der en afgift for lagring og forsikring på kr. 1500,- pr. år.

Prøvesmagning:
I prisen indgår én 20cl. smageflaske af fadet (der kan tilkøbes yderligere). Vi sender din prøve direkte hjem til dig.

Flaskning:
Når du som fadejer beslutter, at whiskyen har nået toppen, så er det tid til flaskning. Ønsket om flaskning bestilles på Braunsteins fad web, hvorefter Braunstein fastsættes en dag for flaskning (Braunstein flasker 4 gange om året), og tager kontakt til dig vedr. den valgfrie tekstdel af etiketterne. Dine whiskyflaske afhentes direkte på destilleriet. Whiskyen flaskes på Braunsteins 0,5 liter flasker og pakkes i 6 stk kartoner. Under lagringen fordamper en del af alkoholen, dette kaldes englenes andel og er en naturlig del af lagring af whisky. Flaskning sker normalt ved den alkoholstyrke fadet har på tapningstidspunktet (cask strength).

Uforudsete hændelser:
Whiskyen lagres i egefade. Da fadene er lavet af et naturmateriale, kan der forekomme lækage eller andre uforudset hændelser. Braunstein erstatter eventuelt mistet indhold som følge af alt andet end fordampning.

Force Majeure:
Forhindres Braunstein i at leve op til nærværende aftale som følge af force majeure, har fadejeren ikke ret til erstatning. Ved force majeure forstås: krig, terror, politiske uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, myndigheds beslutninger eller foreskrifter, brand, storm, orkan, oversvømmelse eller anden naturkatastrofe.

Ejendomsretten:
Du har som fadejer den fulde ejendomsret over fadets indhold. Fadet tilhører Braunstein.
Vi vil gerne endnu en gang, fra Destilleriet Braunsteins side, ønske dig tillykke med din whisky, og vi ser frem til at dele vores passion med dig.

Med venlig hilsen

Destilleriet Braunstein
Carlsensvej 5
4600 Køge
www.braunstein.dk